Chemické inženýrství

Vlastnosti matriálů

Chemická odolnost matriálů

The Shurflo "Chemical Compatibility Chart" jsem převedl do OpenDocument, aby se v něm dalo lépe vyhledávat, skrývat sloupce a řádky atp.

Stáhnout

Tabulka nerezových ocelí

Z různých volně dostupných zdrojů jsem se pokusil dát dohromady co nejobsáhlejší přehled nerezových ocelí a jejich různých značení.

Stáhnout

Zemní plyn

V. Koza na webu publikoval velmi užitečné aproximace parametrů zemního plynu. Část jsem zadal do šablony tabulky OpenDocument.

Stáhnout

Olivový olej

Potřeboval jsem fyzikální parametry rostlinného oleje. Zatím jsem našel tyto parametry. Hustotu při jiných teplotách jsem extrapoloval.

Stáhnout

Termofyzikální parametry nemrznoucích směsí

Jsem na těchto stránkách publikoval již dříve. Přejít

Proudění tekutin

Tlaková ztráta třením

Prozatím nedokonalá šablona tabulky pro výpočet tlakových ztrát třením. Terminologie nerespektuje Moodyho diagram. Implementovány rovnice Colebrook-White, Churchill, Haaland. Výpočet Reynoldsova čísla.

Stáhnout