Věci zde umístěné spadají do tří kategorií:

  1. Věci, které jsem vytvořil a které můžete libovolně používat, pokud uvedete zdroj.
  2. Věci, které byly dříve volně dostupné, ale kvůli ukončení výroby a podpory jsou dnes již jinde nedostupné. Účelem zveřejnění není porušování práv autorů, ale prodloužení podpory výrobků a pomoc při záměnách.
  3. Zajímavé dokumenty starší padesáti let dokumentující vývoj techniky.