Program SETK2P

Jednoduchý program pro rychlý návrh výchozího nastavení vyvažovacích ventilů Honeywell Kombi-2-Plus. Program je velmi spartánský, ale efektivní. K ovládání stačí klávesnice a ptá se jen na nutné věci. Předpokládá jako teplonosnou látku vodu s hustotou 1000 kg/m3.

Licence

Freeware

Požadavky na systém

MS DOS 3.3 kompatibilní systém, DOS okno v Microsoft Windows, DOS emulátor v Linuxu. Jména souborů pouze ve tvaru 8.3.

Podpora češtiny

Veškeré výstupy na obrazovku a do protokolu jsou v angličtině. Pro desetinná čísla musí být použita tečka, nikoli čárka. Popis ventilu přijímá české znaky, ale DOS okno v Microsoft Windows používá kódování Latin-2, zatímco Windows CP1250. Bez změny kódování protokol nebude v MS Windows zobrazen správně. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak češtinu nepoužívejte a pište cesky.

Instalace

Program se nijak neinstaluje, pouze se spustí. Ve složce, ve které je nainstalován, si sám vždy vytváří soubor SETK2P.TXT, kam se zapisují všechny zadané údaje. Soubor se nepřepisuje, nové údaje se přidávají na konec.

Návod k používání

Po startu programu se zobrazí úvodní výzva:

=============================================
Program SETK2P - Lotron Utility - 20090227
=============================================
Logfile SETK2P.TXT will be created.
Logfile SETK2P.TXT will be used.

Common pressure drop on valve. (Write 0 for repeated inputs.)
dP [Pa]:

Program očekává zadání společné hodnoty tlakové ztráty ventilu v Pascalech. Pokud zadáte hodnotu různou od nuly, budou všechny ventily navrženy na tuto jednotnou hodnotu, dokud program neukončíte. Pokud zadáte nulu, program se Vás bude u každého ventilu ptát na hodnotu požadované tlakové ztráty. Zadám nulu.

dP [Pa]: 0

Program se zeptá na název ventilu (Name). Je možno, ale není nutno zadat popis, který umožní ventil identifikovat. Zadám V1 jako Větev 1:

Name: V1

Program se zeptá na návrhový průtok (Flow). Průtok se zadává v l/h. Zadám 3500:

Flow(V1) [l/h]: 3500

Pokud jsem nezadal jednotnou tlakovou ztrátu, program se mne zeptá na návrhovou tlakovou ztrátu ventilu v Pascalech. Zadám 8000:

dP(V1) [Pa]: 8000

Nyní má program k dispozici vše pro výpočet průtokového součinitele Kv. Proto jej vyčíslí a vypíše všechny možné kombinace dimenze a nastavení:

Kv:  12.374
   32  5/4" 32 3.43
   40  6/4" 40 3.43
   50   2" 50 2.75
   65 2 1/2" 65 2.62
   80   3" 80 2.02

U ventilů Kombi-2-Plus mají vždy dvě dimenze velmi podobnou charakteristiku. 10 a 15, 20 a 25, 32 a 40. Do protokolu se zapíše jen dimenze, kterou vyberete (nejlépe s ohledem na dimenzi potrubí). Zvolím 40:

Kombi-2-Plus DN: 40

Program vypíše rozšířený popis Vaší volby a volbu zaznamená do protokolu SETK2P.TXT:

Kombi-2-Plus DN 40 (6/4")
N:    3.43 turn

Cyklus se opakuje donekonečna, dokud nezadáte nulový průtok. Program ukončím zadáním prázdného popisu a nulového průtoku.

Name:
Flow(V1) [l/h]: 0

Ve složce, kde byl program SETK2P spuštěn je soubor SETK2P.TXT s následujícím obsahem. Nejdříve hlavička, která je přidávána při vytvoření nového protokolu:

=============================================
Program SETK2P - Lotron Utility - 20090227
=============================================

Hlavička vytvořená při každém novém spuštění programu:

=============================================
Started: 8. 3. 2009 16:46
=============================================
ro = 1000.0 kg/m3

Výsledky dimenzování ventilů. U průtoku je navíc uvedeno toleranční pásmo +/− 15%, což je pro vyvažování užitečná informace.

=============================================
Name:   V1
=============================================
Kombi-2-Plus DN 40 (6/4")
Q:      3500 l/h 2975 .. 4025 l/h
dP:     8000 Pa
Kv:    12.374 m3/h
Setting:   3.43 turn
=============================================

Poznámky k protokolu

 1. Soubor můžete upravovat libovolným editorem např. Notepad (nebo lépe PSPad, který umožňuje i změnu kódování češtiny).

 2. Program nemá žádnou inteligenci na opravu špatně zadaných dat, protože předpokládám, že drobné změny je jednodušší provést editorem v protokolu, než komplikovat program, zadávání a používání vůbec.

 3. Pokud zadáte ventil špatně, zadejte jej znovu správně a špatný záznam ventilu opravím v editoru.

 4. V editoru můžete zrušit i nepotřebné hlavičky.

 5. Protokol není přepisován, jsou k němu pouze přidávány další údaje. Pokud se program zhroutí, zůstávají všechny dokončené ventily v protokolu.

 6. Po skončení zakázky je vhodné protokol přesunout do archivu zakázky. Při dalším spuštění program automaticky vytvoří  nový protokol.

Ke stažení