Měřítko 1:75

Pro odměřování na výkresech v měřítku 1:75. Dokument vytskněte na A4.

POZOR! v nastavení tisku musí být v Měřítku stránky vybrána volba žádné. U náhledu bude zobrazen údaj zvětšení 100%. Měřítko je jen jedno a šikmé, aby okraje byly dostatečné snad pro všechny typy tiskáren.

Stáhnout