Lotron Utilities

Historické utility usnadňující práci na PC v dobách, kdy vládl MS DOS 3.3 a čeština Kamenických.

Ke stažení

lu_123.exe (211,6 kB)

Popis

Všechny programy zde uvedené můžete volně šířit a používat za těchto podmínek:

 1. Další uživatel je od Vás obdrží v původním zkomprimovaném souboru.
 2. Můžete účtovat pouze poplatek za médium a manipulaci.

Autor:

Ing. Pavel Rybka
Jankovská 526
140 00 Praha 4 - Krč
tel: +420 602 312 683

Nejnovější verze je na "https://prybka.webnode.cz"

Jednotlivé programy jsou popsány těmito údaji: (viz LDIR /?)

Atributy
RHSVDA-- Date    Time   Size [B]   ChkS Name.Ext
-------- ---------- -------- ------------ ---- -------------

MATEMATIKA A POČTY

.....A.. 31.12.1998 15:58:30    14507 7937 RPN.EXE

RPN hexadecimální kalkulátor.

.....A.. 05.06.2000 22:29:20    11464 6e1f HISTOGR.EXE

Zkoumá četnost výskytu znaku v souboru. Vhodné pro zjištění klíče souboru 'utajeného' programem XOR a odhad efektivnosti kompresních algoritmů založených na Huffmanově kódu.

.....A.. 06.08.1996 09:27:52     3053 e7df FAKTORIL.EXE

Počítá faktoriál na všechna platná místa.

.....A.. 14.02.1998 22:52:06     3002 41c2 NSD.EXE

Počítá největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.

.....A.. 15.02.1998 20:36:02     3240 02a6 QUARTZ.EXE

Rozloží číslo na prvočinitele. Velikost omezena na long integer.

.....A.. 12.04.1998 20:38:54     7370 a42d SMETR.EXE

Program pro digitalizaci pomalu se měnícího údaje pomocí opto-chemicko-mechanického přenosu. (Sleduji displej a ťukám do kurzorových kláves nahoru a dolu.) Program pořizuje soubor SMETR.LOG a počítá vážený průměr podle doby trvání údaje. Ukončuje se ESC.

.....A.. 28.02.1998 21:25:02    18600 8601 ZLOMHO.EXE

Číslo v plovoucí řádové čárce převede na zlomek.

OVLÁDÁNÍ TISKÁREN

.....A.. 15.06.1997 20:54:46     7717 c82f MJK2HP.COM

Vytiskne na tiskárně HP LaserJet 4L soubor v češtině Kamenických. Neprovádí download, ale přepíná dle potřeby mezi kódovými stránkami 437 a 852.

.....A.. 24.04.1997 21:47:30    10489 d903 STAR.EXE

Souborům uvedeným jako parametry předřadí řídící kódy pro kondenzovaný tisk apod. Výstup na LPT1. Určeno pro STAR LC-15 a kompatibilní.

.....A.. 04.05.1994 18:04:12     4821 b764 XCHGLPT.COM

Zamění mezi sebou adresy portů LPT1 a LPT2. Vhodné pro programy, které neumožňují tisk na LPT2.

.....A.. 18.09.1996 10:39:20     5244 aba7 MT85.EXE

Jednoduchý rezident překládající z Kamenických do Latin 2. Každý znak posuzuje samostatně, bez kontextu. Proto může dojít k poškození grafického tisku a dalších příkazů, jejichž součástí mohou být kódy nad ASCII. Program není možno odinstalovat ani jinak vyřadit z činnosti. (Nutný reset).

PROGRAMÁTORSKÉ UTILITY

.....A.. 29.01.1991 09:36:44     4062 2f77 BINDUMP.EXE

Vypisuje obsah souboru binárně. Vhodné pro vizuální hledání fontů 8xN bodů.

.....A.. 04.08.1999 03:15:54    10336 88d9 ERR.COM

Vypisuje ERRORLEVEL programu.

.....A.. 18.05.1992 17:50:04    10364 1ba9 EXT_KEYB.EXE

Zjišťování kódu kláves.

.....A.. 22.05.1996 13:38:52    10157 3608 FEFODES.EXE

Editor fontů 8*N bodů uložených ve tvaru 256*N Byte.

.....A.. 17.11.1995 13:02:12     2876 6270 KOMB.EXE

Vypíše všechny kombinace znaků zadaných jako parametr. (n!) Vhodné jako generátor testovacích neopakujících se dat.

.....A.. 31.03.1999 00:15:50     5620 a7a8 LDIR.EXE

Vypisuje více informací o souborech v adresáři (i atributy a sekundy). Počítá kontrolní součet kompatibilní s XDIR DR-DOS 3.41. Umožňuje vytvořit dávku pro obnovu času vytvoření souboru.

.....A.. 19.05.1992 09:34:32     3126 fc1b SAVE.EXE

Ukládá obsah paměti do souboru. Hexa čísla předchází znak '$'.

.....A.. 13.04.1999 22:06:34     5579 a12e TABULKA.EXE

Tabulka znaků, převodní tabulka DEC<->HEX.

.....A.. 29.09.1995 10:31:54     3533 e82c XOR.EXE

Provede XOR souboru se zadanou konstantou. Vhodné pro utajení/dekódování. Pozor! Nalezení klíče je triviální záležitostí. Metoda vhodná pro MŠ.

PROGRÁMKY PRO BATCH SOUBORY

.....A.. 15.07.1994 13:05:14      13 f851 REBOOT.COM

Provádí teplý start počítače.

.....A.. 10.06.1994 12:30:40      17 13b3 YESNO.COM

Program pro 'Y' a 'y' vrací errorlevel 1, jinak vrací 0. Napiš menší.

PŘEVODY KÓDOVÁNÍ

Všechny soubory se jmenují xxx2yyy (2->two->to). Význam zkratek xxx a yyy:
437 - Kódová stránka 437 (USA). Obsahuje pouze některé národní znaky (áéü). Tento kód bývá podporován vším, co je k IBM PC.
ASC - 7 bitový kód ASCII. Všechny ostatní zde zmiňované kódy vznikly rozšírením tohoto kódu a proto programy většinou mohou data v tomto kódu
bez problémů načítat. Postrádá úplně národní znaky.
MJK - Kód Kamenických zvaný také KEYBCS2. Obsahuje všechny rámečkové znaky a většinu národních. První čeština používaná a použitelná na IBM PC. Velmi
blízká 437.
LAT - Kódová stránka 852 - Latin 2. Je DOS standardem, ale chybí některé rámečky. Přišla pozdě a některé programy nelze pro ni upravit.
LOW - Abeceda stejné kódové stránky, ale bez velkých písmen.

.....A.. 13.04.1996 20:48:50     6384 9c91 LAT2MJK.COM

Převod z Latin 2 do češtiny Kamenických.

.....A.. 13.04.1996 20:48:50     6383 d8ef MJK2437.COM

Převod z češtiny Kamenických do CP 437 se zachováním existujících znaků.

.....A.. 13.04.1996 20:48:50     6381 e932 MJK2ASC.COM

Úplné odstranění češtiny Kamenických ze souboru.

.....A.. 13.04.1996 20:48:50     6383 ee2b MJK2LAT.COM

Převádí z češtiny Kamenických do Latin 2 (CP 852). Konvertuje i rámečky.

.....A.. 13.04.1996 20:48:52     6356 0216 MJK2LOW.COM

Konvertuje všechna písmena v souboru na malá. Správně pracuje pouze v češtině Kamenických a v 7b ASCII.

.....A.. 13.04.1996 20:48:52     6348 1e1d MJK2WIN.COM

Převod z češtiny Kamenických do Windows Latin 2 (1250). Pozor, verze z 6.11.95 nepřeváděla znaky na nejpodobnější.

.....A.. 13.04.1996 20:48:52     6387 c43e WIN2MJK.COM

Převádí soubor v kódové stránce 1250 Windows do souboru s kódováním Kamenických.

.....A.. 06.10.1999 09:37:50     160 e2b9 ENCODING.TXT

Ukázky kódování.

TESTOVÁNÍ A SYSTÉMOVÉ

.....A.. 14.05.1997 15:41:32    16597 PISMAK.EXE

Vytváří a odstraňuje adresáře a soubory na určených discích. V případě neúspěchu vypíše informace o chybě vrácené DOSem.

.....A.. 27.04.1996 22:42:04    26525 c2ae VGATEST.EXE

Testuje módy grafických karet CGA, EGA a VGA. Vejde se i na 5 1/4" DD.

.....A.. 13.04.1996 22:03:16     5016 7d0a TEST_PRN.COM

Ukazuje stav stavových signálů tiskárny.

.....A.. 01.03.1996 11:01:24     8113 2A58 EPSONTST.BIN

Testovací soubor pro devítijehličkové Epson a kompatibilní tiskárny.

.....A.. 20.05.1998 23:06:24     9308 f6f5 SWEEP.EXE

Vygeneruje WAV soubor plynule (v logaritmické stupnici) proměnného kmitočtu sinusového průběhu maximální amplitudy. Přehrávání s plnou amplitudou může poškodit reproduktory!

.....A.. 24.08.1997 21:19:46     5819 ca85 LAT2.COM

Jednorázové natažení znakového generátoru LATIN2. Pro EGA, VGA. Nezabírá RAM!

.....A.. 24.08.1997 21:19:44     6669 69ea MJK.COM

Jednorázové natažení znakového generátoru Kamenických. Pro EGA, VGA. 0 B RAM!

.....A.. 14.01.2000 10:21:38     7196 4c9d SETYEAR.COM

Oprava data BIOSu.

ÚPRAVY TEXTOVÝCH SOUBORŮ

.....A.. 09.07.1998 22:04:46     3268 BOTHSIDE.EXE

Ze souboru vygeneruje dva, z nichž jeden obsahuje pouze strany liché ($ODD.PRN) a druhý strany sudé ($EVEN.PRN).

.....A.. 31.07.1990 12:36:56     7054 c07f DETAB.COM

Odstranění znaků TAB ze souboru.

.....A.. 28.07.1998 22:42:34     4536 f3b2 MANPRINT.EXE

Vloží do souboru po 62 řádkách znak odstránkování a hlavičku se jménem souboru, datem tisku a číslem strany.

.....A.. 12.04.1998 20:35:58     3853 676d SEKERA.EXE

Umožňuje rozdělit soubor. Podle znaménka uřízne buď začátek nebo konec. Pozor! Soubor se kterým pracuje bude ořezán, ne rozdělen. Pracuje i s

binárními soubory.

POMŮCKY PRO PRÁCI S PARADOXEM 4.0 PRO DOS

.....A.. 18.09.1996 12:59:46    11711 6d74 PDOXINFO.COM

Vypíše hlavičky reportů a formulářů aplikace PARADOX.

.....A.. 03.10.1996 19:02:22     4262 dcae SC_HELP.EXE

Program pro obnovu textu scriptů z dočasných souborů, které zůstanou na disku po zhroucení Paradoxu nebo byly obnoveny pomocí UNDELETE. Některé z těchto souborů jsou 'obráceny naruby' a chybí v nich znaky CR. Tento program to napraví.

Historie

1.23

Opraven HISTOGR. Statistika velkých souborů končila matematickou chybou.

1.22

Přidán program SETYEAR pro opravu vady roku.

Přidán ENCODING.TXT s ukázkami kódování.

1.21

Přidán program ERR pro ERRORLEVEL.

1.20

Výstup programu TABULKA je na stdout, doplněn název znaků 01fH a 0ffH.

1.19

Opraven LDIR - error, pokud se počítal kontrolní součet se zadanou cestou.

1.18

Opraven LDIR - error 005 pokud byl soubor RO.

Opraven RPN upcase se netyka retezcu.

Přeorganizován WHATSNEW.TXT, doplněn CTI_MNE.TXT.

1.17

Přidány programy MANPRINT a BOTHSIDE pro tisk manuálů.

1.16

Kosmetická změna SWEEP. Rozšířen rozsah přeladění.

1.15

Přidán program SMETR pro "digitalizaci" pomalu se měnících údajů.

Opravena SEKERA.

1.14

Přidán program NSD pro výpočet největšího společného dělitele.

Přidán program QUARTZ pro rozklad čísla na prvočinitele.

Přidán program ZLOMHO pro převedení reálného čísla na zlomek.

Opraven HISTOGR.

1.13

Přidány nerezidentní ovladače národní znakové sady obrazovky MJK a LAT2.

1.12

Kosmetická změna MJK2HP.

1.11

Nový program PISMAK (písmák) pro testování souborového systému.

1.10

Programy komprimovány pomocí PKLITE.

1.09

Nový program SWEEP generující testovací WAW soubor

Nový program STAR pro konfigurování tiskárny STAR LC-15 a kompatibilních.

1.08

Nový program SC_HELP pro obnovu scriptů zhrouceného Paradoxu.

1.07

Nová verze programu FAKTORIL.

LDIR vytváří dávku, která umožňuje pomocí FD z NU obnovit datum souboru.

Oprava PDOXINFO - jako proceduru vypisoval i definici procedury obsluhy událostí.

Přidán program MT85 - rezidentní obsluha tisku Kamenických na tiskárně Latin 2.

1.06

Přidán program FAKTORIL.

1.05

U programu FEFODES prohozeny uložení a načtení, aby to odpovídalo zvyklostem.

Program TABULKA má více popisů znaků.

1.04

Rozšířeny možnosti LDIR o počítání kontrolního součtu, wildcards a help.

CGATEST nahrazen VGATESTEM, který podporuje i VGA a EGA.

1.03

Přidány CGATEST.EXE, TEST_PRN.COM a WIN2MJK.COM.

Opraven MJK2WIN.COM.

1.02

Přidán SAVE.EXE a EPSONTST.BIN.

1.01

Přidán YESNO.COM a REBOOT.COM.