06.07.2011 15:57

Virtuální realita a reálná virtualita vzdělání

Někteří lidé si myslí, že není potřeba dělat ve škole (ani jinde) pokusy, protože na všechno existují videa. Nesdílím tento názor. Pokus je nenahraditelný.

  1. Pokus je osobním, nezprostředkovatelným  zážitkem. Pokud škola bude ukazovat jen videa, simulace a prezentace, tak jí hrozí, že bude jedním ze stovek  kanálů a to tím nejnudnějším. Lež může být barvitá a okouzlující, to vědí autoři akčních filmů. Obávám se, že tyto filmy ovlivňují již teď chápání fyziky a techniky více, než znalosti získané ve škole.
  2. Pokus učí, jak věci dělat tak, aby fungovaly. Ukazuje, za jakých podmínek teorie funguje i v praxi. Pokus se může a nemusí podařit a poučení se dá vyvodit i z nezdaru.

Pokud se bude ve vzdělání využívat pouze virtuální realita, je zde nebezpečí, že i reálný výsledek vzdělávání bude pouze virtuální. Vychováme diskutující čumily, kteří budou schopni na fórech diskutovat, zda video je skutečné nebo podvrh, ale nebudou mít technický cit, který by jim umožnil na první pohled vystihnout slabinu a podat jasný důkaz. Budou znát pojmy, ale nebudou schopni seřadit je podle důležitosti, protože nebudou mít představu o síle efektu.

—————

Zpět