30.06.2009 11:59

Empirická zkušenost s úslovím "nomen omen"

Dostal jsem se k dokumentu vytvořenému osobou sídlící v budově Empiria na Pankráci. Trochu si zaskloňovala a jako adresu svého sídla uvedla budovu budovu EMPIRIE - což už má zcela konkrétní význam i v češtině. To mne zaujalo a tak jsem si pro sebe udělal rozbor, jaký je rozdíl mezi Empiria a empirie a jak asi bude anglosaský zákazník chápat jméno Empiria. Má dvě možnosti slovního základu:

  1. Empire - carství, císařství, empír (výtvarný sloh), moc (naprostá), nadvláda, převaha, říše, vláda. To by se pronajímatelům i nájemníkům určitě líbilo.
  2. Empirical - empirický, experimentální, pokusný, fušerský, mastičkářský, nevědecký, šarlatánský, založený na pozorování, založený na zkušenosti, zkušenostní, 1. empirický, založený na zkušenosti (med.), 2. mastičkářský, šarlatánský (med.)  To by se asi moc líbit nemuselo.

Autor sám se intuitivně přihlásil k druhému významu a to zcela správně. Jeho dokument byl zfušovaný. Na základě empírie tak mohu i v tomto případě potvrdit platnost úsloví "nomen omen".

Je úsměvné, když se někdo snaží, aby jméno jeho firmy  znělo vznosně a anglicky internacionálně,. ale protože mu chybí cit pro jazyk, (vlastní jedině rodilému mluvčímu), tak jeho snaha může působit trapně. Ale třeba se mýlím a všichni anglosasové chápou monumentální převahu firem vládnoucích z paláce Empiria.

—————

Zpět