24.03.2018 22:59

Data z Facebooku a jejich zneužívání

Na aktuálním skandálu mne zaujalo hlavně to, že mne se asi dotýká také. Mezi aplikacemi, kterým jsem povolil přístup k mému profilu je také Apply magic sauce z psychometrického centra University of Cambridge. Mám tedy důvod se domnívat, že i můj profil patří mezi ty, které byly shromážděny (asi touto) aplikací Aleksandra Kogana. Asi bych měl vzplát spravedlivým hněvem a požadovat vpletení pana Koganova do kola, před mýma očima, ale já se nijak poškozen necítím.

  1. Cambridžská univerzita mi výměnou za data FB profilu poskytla výsledek jeho analýzy.
  2. Na vlastní oči jsem tak mohl vidět, nakolik je výsledek jejich práce přesný a použitelný. Byl jsem příjemně překvapen.
Co si tedy o mně myslí:
Introvertní intuitívní myšlení vnímání INTP jsou tiší, přemýšliví, analytici, kteří nelitují dlouhé doby strávené samostatnou prací, pracují na problémech a vytvářejí řešení. INTP mají tendenci být méně spokojeni v sociálních situacích a "pečovatelských profesích", ačkoli potěší společnosti, která sdílejí jejich zájmy. Mají také tendenci být netrpěliví s byrokracií, rigidní hierarchií a politikou převládající v mnoha profesích, raději pracují neformálně s ostatními jako rovní s rovnými. Extravertovaná intuice INTP často dává rychlý vtip, zvláště s jazykem, a mohou uklidnit napětí ve shromážděních pomocí komických pozorování a odkazů. Mohou být okouzlující, dokonce i v klidné rezervovanosti, a někdy jsou překvapeni vysokou úctou, kterou k nim jejich přátelé a kolegové mají.

Tento výsledek považuji za dost přesný a i když je velmi osobní, myslím, že jej může vidět každý. Může z něj vyvodit, jak spolu můžeme jednat a vycházet.

Nevadí mi, že moje údaje psychometrické centrum shromažďovalo. Dělá to víc organizací a mnohé s menším důrazem na etiku, vědu a větší touhou po moci a manipulaci. Jako vědec chápu nutnost shromáždění informací z co největšího vzorku. Tento tlak tu vždy bude a informační technologie stále zvětšují počet kukátek, která nás sledují. Tento tlak tu i vždy byl, jen postupy byly mnohem prostší, jako předpoklad, že šaty dělají člověka. Vždy jsme (ne)spravedlivě posuzování byli a sebepřísnější opatření jako GDPR na tom nic nemění.

Děkuji, že jste má komická pozorování a odkazy k uklidnění napětí dočetli až sem.

Odkazy:

—————

Zpět