Vyvažování otopných a chladicích soustav s armaturami IMI-International

Jsem certifikovaným partnerem pro vyvažování firmy a IMI-International. Vyvažování armatur Tour and Andersson STAD, STAF, STAP aj. je prováděno vyvažovacím přístrojem TA-CBI II.