Vyhláška 197/1957

Vyhláška ministerstva místního hospodářství o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody. Publikováno v Úřední list Československé republiky, Částka 101, V Praze 17. října 1957.

Pouze pro milovníky historie. Několikrát nahrazena novou legislativou.

Otevřít