Teplovodní oběhová čerpadla NTR

Výrobce:

Sigma Lutín, k. p., Lutín u Olomouce

Prospekt 20-NTR

Oběhové teplovodní čerpadlo 20−NTR by Pavel Rybka on Scribd

Základní údaje

Mezní parametry, rozměry, přehledový diagram.

Typy

40-NTR-48-12, 50-NTR-57-12, 50-NTR-60-15, 30-NTR-80-10, 65-NTR-75-14, 65-NTR-97-12, 80-NTR-85-16, 80-NTR-102-15

Základní údaje ke stažení

Informativní diagram

Typy

25-NTR-56-5, 40-NTR-48-12, 50-NTR-57-12, 50-NTR-60-15, 30-NTR-80-10, 65-NTR-75-14, 65-NTR-97-12, 80-NTR-85-16, 80-NTR-102-15

Informativní diagram ke stažení

Nabídkové diagramy jednotlivých typů

Stáhnout 20-NTR-73-3
Stáhnout 25-NTR-56-5
Stáhnout 50-NTR-80-10
Stáhnout 65-NTR-97-12
Stáhnout 80-NTR-85-16
Stáhnout 80-NTR-102-15

Analytické vyjádření křivky čerpadla

Chyba je menší, než chyba odečítání z grafu
25-NTR-56-5

Y = 28,70+2,20*Q-26,66*Q^2+7,93*Q^3=28,70 + Q*(2,20+Q*(7,93*Q-26,66)) [J/kg;l/s]
 Q je 0 až 0,95 l/s

50-NTR-60-15

Y=31-1,8*Q^2+2,1/(Q^2-10) [J/kg;l/s]
Q je 0,8 až 3 l/s