Odstraňování závad v systémech s tepelnými čerpadly

Mám zkušenosti s návrhem, realizací, provozem a odstraňováním závad v soustavách s tepelnými čerpadly Stiebel-Eltron.