Kinematická viskozita vody na mezi sytosti

Uvádím jednoduchý vztah, který v rozsahu teplot (0;370> popisuje teplotní závislost kinematické viskozity vody podle [1] s chybou do 2,5 %. Vztah platí od nuly, pokud se dodefinuje, že 00 je 1.

ν = 0,1184 + 1,713 t t 20 [ mm 2 s 1 ; ° C ] %nu=0,1184+1,713 cdot {t^{-{{ sqrt{t} }over{20}}} } newline [mm^2cdot s^-1;°C]

ν kinematická viskozita v mm2/s

t teplota ve °C

Důležitější než přesnost byl požadavek na jednoduchost konečného výrazu.

 

Literatura:

[1] Ražnjevič, K. : Termodynamické tabulky. Alfa, Bratislava 1984. (Opravena hodnota pro 70 °C.)