Dimenzování vyvažovacích armatur Honeywell podle průtoku

Šablona tabulky pro ověření, která armatura je vhodná pro reulaci daného průtoku.

Download: OpenDocument Excel