Diagnostika závad

Poznání

 • Prozkoumání stávající dokumentace nebo zaměření stávajícího stavu.
 • Prohlídka, kontrola stávající dokumentace, zda odpovídá skutečnému stavu.
 • Doplnění dokumentace o zjištěné změny.
 • Zjištění co nejúplnějších informací o použitých prvcích.

Měření

Je možné jak měření okamžitých hodnot, tak dlouhodobé měření za účelem odhalení nestabilních stavů.

Měření průtoku

 • Měření na vyvažovacích ventilech Honeywell, KSB, Tour and Andersson, aj.
 • Měření ultrazvukovým průtokoměrem Krohne Altosonic UFM 610 P

Měření diferenčního tlaku

 • Ověření tlakové ztráty prvků (filtr, výměník, potrubní úsek), pokud jsou k dispozici vývody, např. vypouštěcí kohouty.
 • Ověření výtlačné výšky čerpadla.

Měření statického tlaku

 • Kontrola funkce expanzních zařízení
 • Kontrola tlakového diagramu

Měření teploty

 • Rychlá kontrola otopných ploch bezdotykovým infrateploměrem
 • Kontrola teploty a teplotního spádu teplonosné látky

Výpočetní kontrola

 • Kontrola dimenzování prvků
 • Kontrola vzájemných vztahů prvků a systémů (např. k profesi měření a regulace).
 • Přepočet parametrů na jiný provozní stav

Dokumentace

 • Dokumentace zjištěného. Návrh opatření