24.02.2015 22:58

Když by Rudyard Kipling byl Čech...

Angličan Rudyard Kipling – Když

Můj český přítel – Když (po Česku)

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý;
když podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví;
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež;
když nenáviděn sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš;
když umíš snít a nepodlehnout snění, 
když hloubat znáš a dovedeš přec žít;
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt;
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal;
když hroutí se tvé stavení, a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál;
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku,
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát;
když přinutit znáš srdce i své čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý,
a jen tvá vůle káže: „vytrvej!“;
když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, 
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když sbratřen s davem, uchováš si hrdost,
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král;
když řekneš: „svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“ –
pak pán, ba vítěz na širé jsi zemi,
–a co je víc: pak synu můj jsi muž!
Když Svatopluk ten kníže
své pruty dohromady pne
ty svorně sám si jsi proti všemu
co navrhnou tví druzi a ty ne
 
když v davu pevný jsi jak skála
však jsi-li sám rád odvoláš
pak místo křemene jen slabá káva
a kvádry stavět nepoznáš
 
když klíče od kasáren vlasti
vždy cizím trupům odevzdáš
ni zahřmí zbraně tvé a pěsti
a svobodu svou pak víc neznáš
 
když pod jařmem hlavu sklopenou
však jen pomine tys jak machr z Brd
silný proti  co nejvíc pomohli ti
a najednou máš pocit, že jsi hrd 
 
když dobře víš co kdo říci měl
a generál jsi po bitvě 
aniž řekneš tak či tak
pak slova tvá zní hlasitě
 
když úspěch přijde hop hop hop
kdo neskáče není Čech
ovšem pokud právě nedaří se
jen pískot bude v táborech.
 
když uznáš - ten umí -
poté co svět to vyslovil
a předtím nedopřáls mu sluchu
byť ten člověk stejný byl
 
když svědčí ti že stojatá jsi voda
a v nouzi nic než skuhrat znáš 
když pomocnou to ruku nevíš
že na rameni vlastním máš
 
když nedůslednost tobě vládne
a na ni síly vyplýtváš 
když tolerancí kterou vlastníš 
zlořádu jen sílu dáš
 
když říkáš nevystrkuj hlavu
sic jinak coby terč bys byl
však závist ovládne tvou mysl
když odvaha přec naplní svůj cíl 
 
když zákon jako nezávazný máš
a frontu k předbíhání jen
když však zodpovědnost za to nésti máš 
pak díš křivda zmítá tuto zem 
 
když vládneš vtipem jemuž rovno není 
však svůj  jsi coby šašek vyplýtval
když nevíš že sranda sama málo změní
a tím kdo vládne vždy je král
 
když z dějin historie celé 
vyzdvihneš - vše Cimrman co leh
pak synu můj,  jsi pánem v této malé zemi 
pak synu můj jsi Čech
( DB )

 

—————

Zpět