Archiv článků

24.03.2018 22:59

Data z Facebooku a jejich zneužívání

Na aktuálním skandálu mne zaujalo hlavně to, že mne se asi dotýká také. Mezi aplikacemi, kterým jsem povolil přístup k mému profilu je také Apply magic sauce z psychometrického centra University of Cambridge. Mám tedy důvod se domnívat, že i můj profil patří mezi ty, které byly shromážděny (asi...

Celý článek

—————

24.03.2018 22:56

Úvaha o zneužití osobních údajů uživatelů Facebooku

    Na aktuálním skandálu mne zaujalo hlavně to, že mne se dotýká také. Mezi aplikacemi, kterým jsem povolil přístup k mému profilu je také Apply magic sauce z psychometrického centra University of Cambridge. Mám tedy důvod se domnívat, že i můj profil...

Celý článek

—————

17.07.2015 23:28

Sebevraždy na území České republiky v období 1946 až 2014

Maximum počtu sebevražd na území ČR v poválečném období bylo v roce 1970 s počtem 2824 případů. Od té doby počet sebevražd vykazoval sestupnou tendenci až do roku 2007, kdy bylo jen 1375 případů, tedy méně, než polovina roku 1970. 1740 případů z roku 2014 je asi 91 % z průměru 1986-1988. Větší...

Celý článek

—————

09.05.2015 13:50

Thinktank STB na Hradě.

Boj o Peroutku je obnoveným bojem o pojetí našich dějin. Z toho, co řekl prezident Zeman a co se snaží obhájit jeho mluvčí Ovčáček je zřejmé, že na Hradě zvítězilo hodnocení podle komunistických kritérií. Podle nich (a jen podle nich) byl Peroutka zrádcem národa. Peroutka se kriticky díval na dění...

Celý článek

—————

24.02.2015 22:58

Když by Rudyard Kipling byl Čech...

Angličan Rudyard Kipling – Když Můj český přítel – Když (po Česku) Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý; když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z...

Celý článek

—————

02.02.2015 00:50

Dosť bolo Zemana

Příznivci prezidenta Zemana se ptají, proč jsou Zemanovy projevy tak zkoumány a proč je tak kritizován. Pan Zeman nebude o píď lepší, ani kdyby očernil všechny historické osobnosti. Ať si svůj komplex méněcennosti léčí někde v přiměřeném prostředí a ne v médiích za přítomnosti cizích...

Celý článek

—————

02.02.2015 00:46

Většinové systémy nefungují, proč se tedy stále používají?

Domnívám se, že je chyba, když se traduje, že většinové systémy vedou ke stabilní vládě. Praxe ukazuje, že tomu tak není, v takovém uvažování tedy musí být chyba. Když se dělá stále to samé, se stejným výsledkem, je na místě zvážit, zda to, co děláme je opravdu správné. Pokud vítěz bere vše, tak...

Celý článek

—————

08.09.2014 08:29

Přechod z Windows XP na Windows 7 a aplikace pro DOS

Pokusím se shrnout své zkušenosti se spouštěním FOXPRO pro DOS ve Windows 7. Snažil jsem se do rovnou do textu zařadit užitečné odkazy, proto sledujte podtržení. Windows 95, 98 a Me bylo možno spustit v režimu DOS. Modernější systémy založené na technologii NT a následníci XT, Vista a Windows 7...

Celý článek

—————

30.04.2014 13:34

Energetická liga – no nekupte to, když je to tak levný

Rozhodl jsem se napsat odpověď na příspěvek „Energetická liga, či „promyšlená“ demagogie?“ i když mi to trochu působí potíže, protože zmíněné výhrady mají svou vážnost. Diskuze je nutná pro tříbení myšlenek a je zvláště hodnotná, pokud k diskuzi máte, partnery, kterých si můžete vážit pro jejich...

Celý článek

—————

17.02.2013 12:29

Notebook se restartuje

Jednou z příčin restartování a vypínání notebooků je zanesení chladiče prachem. Servisní střediska tuto závadu občas mylně vyhodnotí jako zavirování počítače. Na správnou cestu navádějícím příznakem může být, že počítač se restartuje i v BIOS setupu a povrch notebooku se hodně zahřívá v blízkosti...

Celý článek

—————